Рециклиране на дюзи

PIN

Съвременните дизелови двигатели са оборудвани с горивната апаратура Common Rail, която по своята ефективност и надеждност отдавна е задминала ранните решения на основата на дизелова помпа от разпределителен тип и други подобни. В модерната комън рейл система обаче се използват високотехнологични и поради тази причина скъпоструващи компоненти, чиято замяна в случай на повреда изисква доста финансови средства. Най-остро този проблем се наблюдава при неизправности, свързани с дизеловите дюзи на автомобилния двигател. 

В случай на повреда на дизеловата дюза собственикът на автомобила има няколко варианта за отстраняване на проблема: ремонтиране на дюзата, замяната и с нова оригинална част или рециклиране на дюзата. 

Нека обърнем внимание поотделно на новите и рециклираните дюзи, за да преценим кой е най-правилният избор за нас. 

Нови дизелови дюзи

Новите дизелови дюзи представляват оригинални изделия от производителя, които никога не са били използвани за работа на силов агрегат. Тук обаче съществува един нюанс: терминът “нова дюза” говори за състоянието на компонента, но не и за неговата възраст. Не са редки случаите, когато нови детайли години наред се съхраняват в складове, което впоследствие оказва отпечатък на качеството им на работа. Ако при съхранението на новите дюзи са спазвани препоръчаните от производителя условия, то тогава дюзата запазва своите характеристики и качества. Това обаче невинаги се случва. Поради тази причина в продажба може да са пуснати и нови, но вече загубили своите качества дюзи, които няма да разрешат възникналите проблеми с автомобилния двигател. 

Рециклирани дюзи

Целта на рециклирането на дюзата е тя да получи характеристики, които съответстват на ново изделие. Рециклираната дизелова дюза има същите технически и експлоатационни характеристики като новата, като наред с това отговаря и на всички действащи стандарти за качество. Това се постига посредством изпълнението на различни видове операции:

  • Пълно разглобяване и отстраняване на неизправностите;
  • Смяна на счупени части с нови (използват се оригинални компоненти);
  • Почистване на детайла;
  • Корекции и настройки.

Тези процеси се изпълняват посредством специализирано оборудване за рециклиране на дюзи, което разполага със сертификат за съответствие от производителя на съответните дюзи. Следват тестове на стендове, които гарантират, че рециклираните дюзи отговарят на всички заводски спецификации и изисквания. 

С какво рециклирането на дюзи се отличава от техния ремонт или замяна?

Рециклирането на дюзи представлява съвкупност от процеси, в резултат на които техническите характеристики на рециклирания детайл не отстъпват на показателите на нова аналогична продукция: агрегатът се разглобява, корпусът му се почиства и частите с изтекъл експлоатационен срок или износените елементи се заменят с нови.  

Разликата между ремонтираните и рециклираните дюзи е значителна. Най-вече тя се изразява в остатъчния експлоатационен живот, тъй като ресурсът на рециклираната част отново е 100 %, което по принцип е невъзможно да се каже за ремонтираната дюза. 

Рециклиране на дюзи означава:

  • 100 % възстановяване на ресурсите на детайла;
  • Намаляване на разходите на клиента от 25 % на 50 % от цената за нова част (енергоспестяване и спестяване от употреба на материали);
  • Опазване на околната среда (липса на производство на нови части и унищожаване на стари);
  • Спестяване на време (няма нужда да се чака доставката на нови части);
  • Гаранция за качество и експлоатационен живот.