Бизнес

Какво се крие зад понятието нецелеви средства за кредит

PIN
По нецелеви ипотечен кредит може да кандидатства всяко лице гражданин на България, което има доказани трудови взаимоотношения, упражнява свободна професия или има договор за контрол или управление. Нецелевият ипотечен кредит има за цел да покрива всякакви текущи плащания и нужди на потребителите. Както говори и самото наименование на кредита, той е нецелеви и не изисква[…]